Do you like Nicki Minaj or Kim Kardashian?

Anonymous
their body? face? everything? explain me why
Do you like Nicki Minaj or Kim Kardashian?
15
2
Add Opinion