Who has had diarrhea for 4 years?

Legendhardon
I did since 2009 -2015
Who has had diarrhea for 4 years?
4
4
Add Opinion