Do non religious people dislike religious people?

Wowboi
If so why?
Do non religious people dislike religious people?
6
17
Add Opinion