Would you fuck a nerd girl?

danzeen
if she looked nerdy, but was cute, would you?
Would you fuck a nerd girl?
6
44
Add Opinion