Girls? Beard or no beard?

girls do you prefer a beard or no beard?
what does a beard suggest to you?
Girls? Beard or no beard?
13
3
Add Opinion