Girls, Do you like short hair? Would you cut yours?

Anonymous
Girls, Do you like short hair? Would you cut yours?
11 Opinion