Do men like fat women?

Anonymous
Do they? Do black men like fat women?
Updates
4 mo
Do some men have a preference for fat women?
Do men like fat women?
7 Opinion