Girls, how do you feel when your man becomes shorter than you when you wear heels?

AleenaAggrawal
Girls, how do you feel when your man becomes shorter than you when you wear heels?
Girls, how do you feel when your man becomes shorter than you when you wear heels?
2
Add Opinion